Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy uczniowie!

Proszę zapoznać się z informacjami MEN dotyczącymi procesu rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych. Na poniższych ulotkach znajdziecie informacje o ważnych dla Was terminach i kryteriach naboru/punktacji.

Osoby jeszcze niezdecydowane zapraszam na indywidualną rozmowę.

Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowya


Czytaj więcej...

I Szkolny Dzień KarieryW środę 16.05.2018 w naszej szkole odbył się I Szkolny Dzień Kariery. Gościliśmy reprezentacje wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z gminy Kluczbork, które w formie stoisk ustawionych na sali gimnastycznej prezentowały zawody z własnej oferty edukacyjnej.

Poznając ofertę liceów uczniowie uczestniczyli w wykładzie dr Dariusza Dybka reprezentującego Liceum Ogólnokształcące STO  oraz w lekcji otwartej z matematyki przygotowanej przez I Liceum Ogólnokształcące. Dodatkowo uczniowie klas II gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach z przedsiębiorczości, natomiast uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w warsztatach z preorientacji zawodowej i rynku pracy prowadzonych przez doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kształcenia w Kluczborku oraz z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu. Uczniowie klas VII poznawali środowisko pracy różnych zawodów zwiedzając siedzibę SiegeniaAubi sp. z o.o.
 
Ogromnie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie  Szkolnego Dnia Kariery. Szczególne podziękowania należą się uczennicom i uczniom z klasy IIIa, którzy przygotowywali dekorację, czuwali nad przebiegiem zajęć i pomagali szkołom ponadgimnazjalnym prezentować ich ofertę. Bardzo bardzo dziękuję, jesteście najlepsi!
 
Aleksandra Bobrowska
Szkolny doradca zawodowy

Zobacz zdjęcia

Uwaga uczniowie klas III

Przypominam o konieczności dokonania wyboru zawodu, a co za tym idzie szkoły ponadgimnazjalnej (nie odwrotnie). Poniżej znajdziecie linki do ważnych informacji Kuratora Opolskiego.
 
Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego:

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji:

Przypominam, że rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych przebiegać będzie droga elektroniczną w dniach 28.05. - 22.06.2018. Proszę się nie martwić każdy uczeń uzyska pomoc w logowaniu. Każdy wychowawca otrzyma informację o sposobie naliczania punktów za oceny, wyniki egzaminów i inne osiągnięcia, które są istotne w procesie rekrutacji.

Zapraszam wszystkich niezdecydowanych lub nadal mających pytania związane z zawodem i kształceniem na spotkania indywidualne.

Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Edukacja w powiecie kluczborskim - informator

kliknij, żeby przeczytać
(plik w formacie pdf)


inf2018

Ogólnopolski Tydzień KarieryOgólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W ramach OTK w naszej szkole w dniach 16. – 17.10.2017r. odbyły się warsztaty z preorientacji zawodowej. Spotkania zorganizowane zostały przy pomocy pani Małgorzaty Dudy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kluczborku. Uczniowie klas II i III gimnazjum zapoznali się z ofertą kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, mieli również możliwość poznania swoich predyspozycji zawodowych poprzez wypełnienie testów preorientacji zawodowej.
 
Spotkania doradcze będą z pewnością kontynuowane w formie grupowej, jak również w formie spotkań indywidualnych.
 
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Czytaj więcej...

Uwaga uczniowie klas III!

W dniach 29.05.- 23.06.2017 r. musicie zalogować się do szkół ponadgimnazjalnych, w których chcecie kontynuować naukę. Poniżej znajdziecie link do strony logowania, oraz tabelkę przypominającą o ważnych dla Was terminach związanych z rekrutacją.
 
Logować możecie się w domu lub w szkole prosząc o pomoc nauczyciela informatyki.
KLIKNIJ - system elektronicznej rekrutacji
KLIKNIJ - zarządzenie opolskiego kuratora oświaty w sprawie terminów rekrutacyjnych 

Po zalogowaniu się podanie drukujecie i zanosicie do szkoły, którą zaznaczyliście jako szkołę I wyboru. Jednocześnie przypominam, że drogą elektroniczną w naszym powiecie nie logujecie się do Zespołu Szkół Rolniczych w Bogdańczowicach, do tych szkół musicie od razu zanieść podania w formie tradycyjnej, czyli papierowej.

Aleksandra Bobrowska, szkolny doradca zawodowy 

Uwaga trzecioklasiści!

Czas egzaminów gimnazjalnych już za nami. Teraz czekają Was tygodnie intensywnej nauki, tak aby oceny na świadectwach ukończenia gimnazjum były jak najlepsze i pomogły Wam dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.

W maju drogą elektroniczną będziecie logowali się do szkół województwa opolskiego. Wszelkie potrzebne informacje dotyczące logowania zostaną Wam wcześniej przekazane.
Proszę zwrócić uwagę na to, że terminy logowań są różne w różnych województwach. Terminy rekrutacji do szkół artystycznych i sportowych również mogą odbiegać od ogólnie przyjętych.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości kiedy i gdzie zgłosić się proszę o kontakt, pomogę Wam odnaleźć potrzebne informacje. W naszej gminie rekrutacja elektroniczna nie obejmuje liceum STO, oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Bogdańczowicach, tutaj podanie trzeba dostarczyć osobiście.


KLIKNIJ - Zarządzenie o terminach rekrutacji w naszym województwie

KLIKNIJ - Informator o szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim
 
KLIKNIJ - Ogólny informator dla gimnazjalistów dotyczący rekrutacji
 

Zachęcam do przejrzenia załączonych materiałów. Gdyby ktoś z Was miał jeszcze wątpliwości, którą szkołę wybrać zachęcam do kontaktu ze mną. Postaram się pomóc, tak aby wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie był przypadkowy.
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Uczniowie klas trzecich - rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

rekrutI ETAP –zakładanie konta w systemie  i dostarczenie wniosku do szkoły I wyboru
od 30 maja -23 czerwca 2016
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie www.opolskie.edu.com.pl

II ETAP -wprowadzanie danych o ocenach
do 30 czerwca 2016r.
Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia (konkursy)

III  ETAP -uzupełnienie dokumentów w szkole I wyboru
od 24 czerwca - 28 czerwca 2016r
Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza pozostałe dokumenty:
świadectwo ukończenia gimnazjum,
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru
18 lipca 2016 godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

V ETAP -potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 19 lipca  do 25 lipca 2016r.
Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

26 lipca 2016r godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

[źródło: www.opolskie.edu.com.pl] 

Informator dla uczniów klas trzecich - oferta na rok szkolny 2016/2017

inf2016
kliknij zdjęcie, żeby otworzyć Informator
(plik w formacie pdf) 

Rekrutacja '2014

Proszę o zapoznanie się z danymi dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W poniższym linku w paragrafie 2. znajdziecie informacje na temat terminów istotnych w procesie rekrutacji, jak również sposób naliczania punktów.

Dokładny wykaz punktów za osiągnięcia dodatkowe:

Wykaz punktowanych konkursów:

Dla osób, które nie otrzymał ode mnie informatorów o szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie poniżej znajduje się link do wersji elektronicznej:

W najbliższym czasie na naszej stronie ukaże się również informator o szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.
Aleksandra Bobrowska
Szkolny doradca zawodowy

Aktualne informatory

Poniżej znajdują się linki do informatorów:
1) powiat kluczborski -kliknij (plik w formacie pdf)
2) województwo opolskie -kliknij (plik w formacie pdf)
 
Proszę zwrócić szczególną uwagę na strony 9-15 w informatorze dotyczącym województwa, gdzie znajdują się terminy rekrutacji i sposób naliczania punktów. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Wycieczka zawodoznawcza

W grudniu 2012 roku klasy IIIa, oraz IIIe uczestniczyły w wycieczce zawodoznawczej do PPHU Flaxpol. Poniżej zamieszczam link do informacji o klasie patronackiej organizowanej w ZSP nr 2.

KLIKNIJ, żeby przeczytać

Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Informator o systemie szkolnictwa

matura


Gimnazjalisto przeczytaj zanim wybierzesz!

INFORMATOR
-kliknij, żeby przeczytać (plik w formacie pdf)Szkolny doradca zawodowy

Zakres działań podejmowanych przez szkolnego doradcę zawodowego:

1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3. Wskazywanie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim m.in. na temat:
- rynku pracy;
- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych zawodach;
- programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 
Wszelkie pytania dotyczące zadań realizowanych przez szkolnego doradcę zawodowego proszę kierować do mnie, postaram się udzielić Państwu wyczerpujących informacji. 

mgr Aleksandra Bobrowska