Strony warte odwiedzenia

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Kluczborku
wcześniejsza wersja naszej szkolnej strony, na której możecie znaleźć informacje sprzed roku szkolnego 2011/2012

www.men.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wrocław - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty w Opolu

Administracja Oświaty w Kluczborku

www.brpd.gov.pl
Rzecznik Praw Dziecka