Kluczborska Szkoła Ćwiczeń ( KSzC )

W dniu 28 marca 2019r. w Warszawie, Gmina Kluczbork jako Beneficjent podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako Instytucją Pośredniczącą, Umowę o dofinansowanie projektu Kluczborska Szkoła Ćwiczeń (KSzC) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLIKNIJ - szczegóły projektu (plik w formacie pdf)