Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 paragraf 34 ust.9) pod poniższym adresem można się zapoznać ze Sprawozdaniami Finansowymi za rok 2018:

KLIKNIJ - strona internetowa z odnośnikami do sprawozdań budżetowych i finansowych (Administracja Oświaty w Kluczborku)