Egzaminy poprawkowe

Zarządzenie Nr PSP5.021.12.2019.S
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie egzaminów poprawkowych
Na podstawie:
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2017, poz. 1651, z dnia 31.08.2017 r. )
- Rozdziału 33 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
Zarządzam co obowiązuje:

§ 1
[harmonogram dla uczniów szkoły podstawowej]

§ 2
Oddziały gimnazjalne:

26.08.2019
godz. 9:00 - język niemiecki
uczennica K.K. kl. 3B
skład komisji:
Wicedyr. Bogdan Paluch
Katarzyna Paluch
Ewa Wośko

26.08.2019
godz. 11:00 - język angielski
uczeń K.K. kl. 3A
skład komisji:
Wicedyr. Bogdan Paluch
Anna Tworkowska
Anna Kędzia-Lech

27.08.2019
godz. 9:00 - język niemiecki
uczeń P.Sz. kl. 3A
skład komisji:
Wicedyr. Bogdan Paluch
Katarzyna Paluch
Klaudia Lorek

27.08.2019
godz. 11:00 - język niemiecki
uczennica J.P. kl. 3B
skład komisji:
Wicedyr. Bogdan Paluch
Katarzyna Paluch
Klaudia Lorek