Rzecznik Praw Ucznia

"Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych."

 
Witam! Nazywam się Justyna Szlagor i jestem nauczycielem klas integracyjnych. Bardzo dziękuję za zaufanie i wybranie mnie na Rzecznika Praw Ucznia.
 
Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy:
1) obserwacja realizacji praw ucznia,
2) reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora gimnazjum,
3) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia,
4) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
5) rozstrzyganie spraw spornych między uczniem a nauczycielem,
6) występowanie do Dyrektora gimnazjum z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi praw ucznia,
7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw.

PAMIĘTAJ!!
* Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję
* Rzecznik zawsze znajdzie dla Was czas
* nie wstydź się porozmawiać o problemie
* Rzecznik ingeruje w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną Wasze prawa

Jeżeli uważasz, że naruszone zostały Twoje prawa, zostałeś
niesprawiedliwie potraktowany.....
Przyjdź!!!

Możesz skontaktować się ze mną osobiście podczas dyżurów:
- w poniedziałki od 8.00 do 8.55 - sala 13
- w środę od 8.00 do 8.55 - sala 13

Możesz także do mnie napisać, wrzucając wiadomość do skrzynki zaufania , która znajduje się na parterze, przy tablicy Samorządu Uczniowskiego, obok głównych drzwi wejściowych.