Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

Koło matematyczne poszerzające wiedzę i rozwijające uzdolnienia matematyczne
wtorek 8 godz. lekcyjna (14.25-15.10) sala 22 dla uczniów kl. III b i II b
prowadząca: Agata HiczkiewiczZajęcia z tenisa stołowego
czwartek 15.10 - 16.40 (korytarz - parter)
prowadzący: Krzysztof Hiczkiewicz


Zajęcia teatralne
wtorek, godz.14.20 oraz dodatkowo w miarę potrzeb
prowadząca: Zdzisława Rybak


Koło polonistyczne
czwartek, godz. 14.25
piątek, godz. 14.25
prowadząca: Zdzisława Rybak


Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu z języka polskiego
poniedziałek, godz. 14.25
wtorek, godz. 8.00
prowadząca: Zdzisława Rybakzajęcia dodatkowe z matematyki
środy 14:25 -15:10 - zajęcia dla klasy klasa 3d (sala nr 22)
czwartki 13:35 -14:20 - zajęcia dla klasy klasa 1e (sala nr 9)
prowadząca: Celina Targosz


zajęcia z matematyki
zespół wyrównawczy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla klasy III a -  wtorek 7. godzina lekcyjna
zespół wyrównawczy dla klasy II a  - wtorek 8. godzina lekcyjna
prowadząca: Ewa Pietruszyńska


zajęcia z historii
Historia dla wytrwałych - poniedziałek 14.25 - 15.10 i wtorek 14.25 - 15.10
prowadząca: Joanna Zbadyńska


zajęcia z chemii
Zajecia dodatkowe  w czwartki od 15.15 do 16.00  
wtorki od 15.15 do 16.30 - przygotowanie do konkursu z chemii  
prowadząca: Lucyna Krysiak


Zajęcia sportowe z piłki siatkowej
wtorek, czwartek 14.45-17.00
prowadzący: Maciej Gulewicz zajęcia z języka rosyjskiego
koło języka rosyjskiego - środa, 7. godzina lekcyjna
prowadząca: Katarzyna Paluch 


Zajęcia dodatkowe z historii
Koło historyczne - praca z uczniem zdolnym oraz słabym środa godz 15.10-16.05 i czwartek godz.15.10-16.05 
prowadząca: Bogusława Golnik